Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร จัดการแถลงข่าวในโครงการจังหวัดพิจิตรพบปะสื่อมวลชน 677
จังหวัดพิจิตร จัดอบรมเทคนิคการให้บริการ เพื่อเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ 880
พสกนิกรพิจิตร ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์วันปิยมหาราช 933
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 1059
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดหนองเต่า ณ อำเภอบางมูลนาก 834
จังหวัดพิจิตรประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี2555 663
ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดอบรมโครงการอนุชนชาวนาไทยความอยู่รอดของข้าวไทยค่ายภาคเหนือ 765
จังหวัดพิจิตร พร้อมรับจำนำข้าวเปลือก 27 แห่งทั่วทั้งจังหวัด 683
ผู้ว่าฯพิจิตร สั่งนายอำเภอพร้อมเกษตรอำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมรายงานโดยด่วน หลังประชุมรับนโยบายการดำเนินงานในปี 2556 จาก นายกรัฐมนตรี 690
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย 795