Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พิจิตร ร่วมประณามผู้ก่อเหตุวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ กทม. 500
ผวจ.พิจิตร เรียกประชุมหน่วยด้านด้านความมั่นคงเฝ้าระวังสถานที่สำคัญหลังเกิดเหตุระเบิดที่ กทม. 188
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกสาธิตการทำนาปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้งแก่กลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร 247
จ.พิจิตร จัดโครงการปลูกต้นไม้รั้วกินได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 184
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดอง สามัคคีและความสมานฉันท์ 456
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 204
พสกนิกรชาวพิจิตร เข้ารับเสื้อพระราชการ ปั่นเพื่อแม่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 208
พสกนิกรชาวพิจิตร ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 214
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์ สามเณรจำนวน 84 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินีนาถ 194
จ.พิจิตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 153