Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผวจ.พิจิตร นาพสกนิกรสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 228
จ.พิจิตร มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ยากไร้ประสบภัยหนาว 242
จ.พิจิตร เตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2558 760
จ.พิจิตรสร้างแนวร่วมเครือข่าย ผลักดันทานาข้าวอินทรีย์ ให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองข้าวปลอดภัย 360
กกล.รส.จทบ.พร้อมนายอำเภอวังทรายพูน ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ นางสาราญ พิมพา ในพื้นที่ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 329
จ.พิจิตร เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย 228
ชาวพิจิตร ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าพร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 216
ผวจ.พิจิตร นาประชาชนชาวพิจิตรร่วม "มหกรรมเดินวิ่ง มินิมาราธอนนานาชาติ คืนความสุขให้คนในชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 415
ผวจ.พิจิตร นาชาววชิระบารมี เกี่ยวข้าวอินทรีย์ ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค 342
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายสัตย์ เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 441