Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ชาวพิจิตร มอบเงินกว่าหนึ่งแสนบาท ผ่าน ผวจ.พิจิตร เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล 258
ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมความช่วยเหลือยัง 2 อำเภอ 206
ผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ชาว อ.โพทะเล 220
ผวจ.พิจิตร รุดเยี่ยมหนุ่มป่วยโรคเนื้องอกในกระดูก พร้อมเร่งหาทางช่วยเหลือ 219
จ.พิจิตร มอบบ้านโครงการรัฐราษฎร์กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แก่ชาว อ.สามง่าม 207
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 193
สหกรณ์จ.พิจิตร ร่วมกับเดลินิวส์ช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชน 275
จ.พิจิตร จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 273
รมต.สนร. ตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ.พิจิตร 376
จ.พิจิตร เปิดศูนย์ดำรงธรรม รับบริจาคช่วยเนปาล 207