Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร ได้นำประชาชนถวายสัตย์ปฎิญาณตนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 369
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก 466
ผวจ. พิจิตรนำพุทธศาสนิกชนถวายดอกบัวหลวงพ่อเพชร พระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 383
รอง ผวจ.พิจิตร นำพุทธศานิกชนทำบุญตักบาตรวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา 416
จ.พิจิตร ปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 397
จ.พิจิตร จัดอบรมป้องกันและแก้ไขเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 366
รอง ผวจ.พิจิตร นำข้าราชการ ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐานร่วมกับประชาชนชาวสากเหล็ก 328
จ.พิจิตรประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน 341
จ.พิจิตรแถลงข่าวการกวาดล้างในรอบ 1 เดือน 350
จังหวัดพิจิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดพิจิตร ศึกษาดูงาน ณ เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ ลาว และเมืองหลวงน้ำทา 791