Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร วางเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 657
จังหวัดพิจิตร วางเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 805
สมาคมวิชาชีพครูพิจิตร จัดงานเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในวันครู 765
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพุทธพิชัย วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1347
จังหวัดพิจิตร กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2556 846
จังหวัดพิจิตร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 19 ราย 669
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พบปะกาชาดจังหวัดพิจิตร 1081
จังหวัดพิจิตร จัดงานมหกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2555 724
พัฒนาชุมชนพิจิตร จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลกชช.2ค 1251
จังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายในการส่งเสริมให้ผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัยสูง 937