Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร นำบริการจากภาครัฐสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ใน อ.สากเหล็ก 286
จ.พิจิตร จัดโครงการชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 285
สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.พิจิตร ร่วมประณามผู้ก่อเหตุวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ กทม. 533
ผวจ.พิจิตร เรียกประชุมหน่วยด้านด้านความมั่นคงเฝ้าระวังสถานที่สำคัญหลังเกิดเหตุระเบิดที่ กทม. 209
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกสาธิตการทำนาปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำโดยวิธีเปียกสลับแห้งแก่กลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร 258
จ.พิจิตร จัดโครงการปลูกต้นไม้รั้วกินได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 196
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดอง สามัคคีและความสมานฉันท์ 485
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 228
พสกนิกรชาวพิจิตร เข้ารับเสื้อพระราชการ ปั่นเพื่อแม่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 226
พสกนิกรชาวพิจิตร ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 225