Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สถิติ จ.พิจิตร จัดโครงการสำมะโนการเกษตรเพื่อรวบรวมข้อมูลทางการเกษตรของจังหวัด 952
พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตร ร่วมขนทรายเข้าวัดพร้อมสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ 829
จ.พิจิตร ยอดอุบัติเหตุวันแรกตายแล้ว ๑ ราย 876
ชาวจังหวัดพิจิตร กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมรดน้ำขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๖ 949
จ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์วันแรก 678
จังหวัดพิจิตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ 818
จ.พิจิตร จัดสรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง เริ่มต้นประเพณีสงกรานต์ 945
จังหวัดพิจิตร จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ 699
จ.พิจิตร ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1052
จังหวัดพิจิตร จัดงานวันมหาเจษฎาบดินทร์พร้อมวันข้าราชการพลเรือน 828