Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การรับรองเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ และเลขานุการ รมว.ท่องเที่ยวฯ ในการร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณและสภากาแฟ 25
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมคณะ 21
จ.พิจิตร จับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 11
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 22
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม 9
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร 11
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการอบรมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 15
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จัดโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ช่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 10
จ.พิจิตร เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับแขกแก้วเมืองชาละวัน 11
จ.พิจิตร เปิดตลาดนัดประชารัฐชาละวัน เพิ่มช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจหลากหลายกลุ่มอาชีพ 6