Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พช.พิจิตร ลงพื้นที่หาเอกลักษณ์หมู่บ้านเข้าร่วมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 14
จ.พิจิตร เดินหน้าปลูกฝังวินัยจราจรในสถานศึกษา สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย 16
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกร รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แบบผสมผสาน 46
จ.พิจิตร เสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย จัดโครงการ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา 18
พิธีเปิดโครงการเยาวชนแห่งอนาคต กิจกรรม ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร จังหวัดพิจิตร 28
ผวจ.พิจิตร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ 26
พิจิตร วัดวังตะกู อ.บางมูลนาก จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารฐานหลวงปู่เขียน ธัมมรักขิโต 49
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" 142
รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" 23
ร่วมต้อนรับคณะเดินทางตรวจความพร้อมและติดตามสถานการณ์ประเด็นบูรณาการ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน.และส่วนราชการภายนอก 17