Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดการโครงพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ แก่สภาเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน 27
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ออกตรวจจุดดำเนินการสร้างฝายมีชีวิต ที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 37
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรออกประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร” ในเขตอำเภอสามง่าม 45
จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดินบางขี้นาก) 22
จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง” บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 17
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร 18
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 สรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมสำรวจสิ่งของขาดเหลือที่ไว้สำหรับบริจาคไว้เป็นกองทุน สนองนโยบายสภากาชาดไทย 7
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ ท่าน ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 21
นายยกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเครื่องห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนผู้มีฐานะยากจนและประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล 12
จังหวัดพิจิตร ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 10