Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
องคมนตรีร่วมเปิดอาคารผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก เพิ่มการบริการแก่ประชาชน 27
ผู้ว่าพิจิตรนำคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 57 เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิจิตร 18
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ 57
คณะ วปอ.รุ่นที่ 57 เยี่ยมชมบึงสีไฟ พร้อมมอบบังไพรส่องนกให้กับผู้ว่าฯพิจิตร 12
จังหวัดพิจิตร จัดการแข่งขันทักษะฝีมือเทคโนโลยีงานเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ในงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดที่ทำการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร หลังใหม่ 9
ประชาชนชาวพิจิตรร่วมพิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา 37
ผวจ.พิจิตร นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 31
จ.พิจิตร ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ คาดภายใน 5 ปี คนไทยใช้เวลาในการอ่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน 35
จ.พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 29