Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2562 16
ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ 11
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สำหรับปลัดอำเภอบรรจุใหม่ 14
จังหวัดพิจิตร จัดงาน “มหกรรมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี วิถีข้าวไทย หลอมดวงใจ ข้าวดาวชาละวัน” 19
จ.พิจิตร จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16
จ.พิจิตร จัดงานสมัชชาสตรี ภายใต้หัวข้อ พลังสตรี ยุค 4.0 สู่ครอบครัว สังคมไร้ความรุนแรง 12
จ.พิจิตร เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและองค์กรภาคี ในการป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว 11
จ.พิจิตร ร่วมประชุม ศปถ.อำเภอ เตรียมการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 32
จังหวัดพิจิตร ซักซ้อมพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นน้ำในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 281
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 22