Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
10 มิ.ย. - 15 ก.ย. 62 ศาลจังหวัดพิจิตร กำหนดจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาท 48
ผวจ.พิจิตร นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย 50
ผู้ว่าฯ พิจิตร ย้ำนายอำเภอ เกษตรอำเภอ เร่งทำความเข้าใจเกษตรกรในพื้นที่ ในการจำกัดการใช้สารเคมีพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส 25
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด 17
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด 15
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร (ก.ส.จ.พิจิตร) 16
รองผู้ว่าฯพิจิตร ติดตามการช่วยเหลือหนูน้อยพิการขาขาดจากมะเร็งกระดูก ได้คิวทำขาเทียมเร็ว ๆ นี้ 41
จ.พิจิตร โครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ผู้ว่าฯพิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชน 17
เกษตรพิจิตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกร เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำขบวนปั่นจักรยานออกเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” 26