Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เหล่ากาชาดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอโพทะเล เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ 24
กองประกวดมิสแกรนด์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดมิสแกรนด์พิจิตร 32
มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร 38
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยห่วงใยผู้สูงอายุ 24
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จัดโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ช่วยผู้ยากไร้ และเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 23
จ.พิจิตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนปี 62 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2561 19
จ.พิจิตร ร่วมประชุม ศปถ.อำเภอ เตรียมการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 19
จังหวัดพิจิตร จัดงานวิ่ง “CHALAWAN RUNNING HALF MARATHON 2018” 37
บรรยากาศเลือก สว.ที่จังหวัดพิจิตร เป็นไปอย่างราบรื่น 24
จ.พิจิตร เตรียมทบทวนคุณธรรมเป้าหมายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ส่งกองหนุนร่วมสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย 22