Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปปส.ภาค 6 ร่วมกับจังหวัดพิจิตร จัดพิธีลงนามข้อตกลง "นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 45
ผู้ว่าฯพิจิตร กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 36
งานมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 28
รองผู้ว่าพิจิตรติดตามการแก้ไขปัญหาหนอนกระทู้ระบาดในข้าวโพด 27
จังหวัดพิจิตรประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 31
สภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร 36
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ เน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของทุกจังหวัดในภาคเหนือ 48
จังหวัดพิจิตร เดินหน้าเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 55
ผู้สูงอายุปลื้ม พ่อเมืองพิจิตรเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ในโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ 28
รองผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปี โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุยากไร้ 25