Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พสกนิกรชาวพิจิตร ปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ รับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน 17
จ.พิจิตร เปิดตัวชุมชนนำร่องถนนปลอดภัย หวังต่อยอดแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนสู่ชุมชนอื่นอย่างยั่งยืน 20
จ.พิจิตร จัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2560 17
จ.พิจิตร ประสบความสำเร็จ เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เที่ยวในทุกวันทุกฤดูกาล 20
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 22
จ.พิจิตร อนุมัติงบติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หวังลดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราผู้เสียชีวิต 15
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 20
จ.พิจิตร แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ 16
กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิจิตร ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเก่า 16
ผู้ว่าฯ พิจิตร ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมอุปกรณ์รับมือและเตือนประชาชนพร้อมอพยพขึ้นที่สูง 15