Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าประชุมชี้แจงภาพรวมงบประมาณรายจ่ายของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 14
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีฐานะยากจน และผู้สูงอายุ 23
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก่อสร้างสุขา สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน 15
ความคืบหน้าการพัฒนาบึงสีไฟ “นรม.ให้ความสำคัญบึงสีไฟ เตรียมพร้อมยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศ” 13
ผู้ว่าฯ พิจิตร มอบเหรียญรางวัล พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 9
ผู้ว่าฯ พิจิตร นำพสกนิกรร้อยใจปลูกต้นรวงผึ้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 11
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ "พระบรมธาตุ พุทธศิลป์ แผ่นดินพระทรงธรรม" 39
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 21
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด 16
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 20