Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนราษฎรแม้ยังไม่มีพื้นที่ใดประกาศภัยแล้ง 18
ผวจ.พิจิตร ยันจังหวัดไม่ได้ห้ามจัดสงกรานต์ทับคล้อ เพียงให้ย้ายมาจัดในวัดพร้อมรักษาประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ 21
ผวจ.พิจิตร กำชับทุกหน่วยใช้มาตรการเข้มข้นป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รองรับผู้เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 14
จ.พิจิตร จัดสงกรานต์วิถีไทยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12
ผวจ.พิจิตร นำประชาชน ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 17
ผวจ.พิจิตร ขอชาวพิจิตรรักและสามัคคี ปรารถนาดีต่อกัน ขอความสุขความเจริญเกิดแก่เมืองพิจิตร 10
จ.พิจิตร จัด Cluster พื้นที่จัดการขยะมูลฝอย สนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการจัดการขยะ 19
จ.พิจิตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านวาระการดำรงตำแหน่งส่งถึงรัฐบาล 20
จ.พิจิตร จัดแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพิจิตรคืนที่สอง 19
จ.พิจิตร จัดพิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง และสรงน้ำพระยาโคตระบอง สืบสานประเพณีไทย 18