Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 29
จ.พิจิตร เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 17
จ.พิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 22
จ.พิจิตร ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ) ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม 19
พิจิตรประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินงานชมรม To Be Number One ระดับประเทศ 26
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เชิดชูสถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนา 25
ผู้ว่าฯ พิจิตร นำพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 22
พิจิตร จัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ สร้างบุญใหญ่ด้วยการให้ชีวิต เนื่องในวันวิสาขบูชา 26
พุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรพร้อมใจนุ่งขาว ห่มขาว เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา พร้อมสืบสานประเพณีบุญสลากภัต 20
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชนฟรี พื้นที่พิจิตร 21