Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการอบรมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานฯ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 7
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานมอบแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดและพิธีมอบธงแก่ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 5
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเวทีผู้สูงอายุสัญจร 7
ผวจ.พิจิตรตรวจเยี่ยมการเข้านับวัตถุมงคล วัดบางคลาน 8
จ.พิจิตร จัดกิจกรรม “สิงหา พาแม่เที่ยว” สานความสัมพันธ์สถาบันครอบครัว 7
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ 8
เริ่มแล้ว งานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2561 6
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุม ก.บ.จ.พิจิตร 10