Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พมจ.พิจิตร จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 97
ผู้ว่าฯพิจิตร ลงพื้นที่มอบนโยบายการทำงาน แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เน้นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน 75
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินนำถวายแด่พระสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร 93
งานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตรและกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางของเครือข่ายเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" 56
ผู้ว่าฯพิจิตร และส่วนราชการพร้อมเพรียง ตักบาตรรับอรุณ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 65
ผวจ.พิจิตร จัดพิธีรับ-ส่งทหารใหม่ เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 บรรยากาศคึกคัก 59
ผู้ว่าฯ พิจิตรพร้อมเกษตรจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรเน้นย้ำให้ ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 50
ผู้ว่าฯพิจิตร ผุดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด เยี่ยมโรงเรียน พร้อมนโยบายความรวดเร็วถูกต้องในการให้บริการประชาชน และการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร 74
ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการร่วมมือในการจัดตั้งสถานีวิจัยและบริการวิชาการด้านนวัตกรรมเกษตร 60
เปิดโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปี พ.ศ. 2562 50