Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จิตรอาสาเฉพาะกิจ ร่วมทำความสะอาดโรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 29
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เร่งทำความสะอาดเตรียมพร้อมเปิดเรียนหลังน้ำลด 23
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระราชทานสิ่งของและถุงยังชีพ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพทะเล 18
จ.พิจิตร ออกสลากกาชาดการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 214
จ.พิจิตร เปิดถนนสายวัฒนธรรมแห่งใหม่ นำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน 35
จ.พิจิตร สืบสานประเพณีขอขมาแม่น้ำคงคาในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 34
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.พิจิตร 31
จ.พิจิตรจัดงาน สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ จำหน่ายสินค้าราคาถูก 73
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ..ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ในเขตอำเภอบึงนาราง 45
จ.พิจิตร เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศจำลอง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนเข้าชมอย่างสำรวม 37