Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผวจ.พิจิตรเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 80
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม และกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 43
จ.พิจิตร เสริมสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย จัดโครงการ ยุวชนพิจิตรร่วมใจ เสริมสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา 30
ผู้สูงอายุอำเภอบางมูลนาก ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 42
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” 46
สภากาชาด จ.พิจิตรลงพื้นที่มอบแว่นให้เด็กนักเรียนในชนบท 23
พิธีมอบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.และภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ 57
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมรับรองคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้า “ข้าวขาวกอเดียวพิจิตร” 32
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 26
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบมงกุฎนางงามพิจิตร ประจำปี 2562 48