Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา “วัดบึงสีไฟภัทราราม” 30
จังหวัดพิจิตร เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของพิจิตร 23
จ.พิจิตร พิจารณาอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 14
พิจิตรจัดประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ 22
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 18
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดสนามเด็กเล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" 8
พิจิตรจัดโครง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” เพื่อรับฟัง และแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชน 10
จังหวัดพิจิตร ทุ่มงบ 65 ล้านบาท สร้าง Bike Lane พร้อมลู่วิ่ง รอบบึงสีไฟ หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ 23
จ.พิจิตร จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการ 17
จ.พิจิตร จัดลงนาม MOU ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก 13