Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการกิจกรรมประชารัฐร่วมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 23
งานพิธีไหว้ครู ปู่ฤๅษีสืบสานศิลปะพื้นบ้าน ครั้งที่ 43 22
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างหอประวัติศาสตร์ “บางมูลนาก” ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวอำเภอบางมูลนาก 25
ผู้ต้องราชทัณฑ์ จ.พิจิตรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 34
รายการ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง "ผู้ว่าพบประชาชน" 17
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรใช้นวัตกรรมในฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 37
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพิจิตร 37
ส.ปชส.พิจิตร จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ระดับจังหวัดพิจิตร) ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก 64
แรงงานพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 64
ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ 34