Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ทีโอที จังหวัดพิจิตร เร่งผลักดันพัฒนา “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 7
จ.พิจิตร ได้คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น 6
จ.พิจิตร ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัดท่าหลวง เตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร 8
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/ 2562 47
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 68
ผวจ.พิจิตร พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย กรณีบ้านประชาชนทรุดตัว 44
ผวจ.พิจิตร ผนวกนโยบาย 3ส1ป ขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของจังหวัดพิจิตร 46
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลวังทรายพูนและตลาดประชารัฐวัดไทรย้อย 43
จ.พิจิตร เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์ ประจำปี 2562 57
จ.พิจิตร ประชาชนจิตอาสา ร้อยดวงใจสร้างฝายชะลอน้ำ 35