Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 60
รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 70
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 45
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งวัดหิรัญญาราม 52
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางพิจิตรในโอกาสเข้าเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก 107
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "สกายวอร์คชานชาละวัน" 165
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ (11กลุ่มจังหวัด) 98
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่พบปะ-มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการประจำอำเภอ 137
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงาน 93
จังหวัดพิจิตร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชนภายใต้การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน 119