Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน “อำเภอสะอาด” 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน 7
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจกับชาวเรือก่อนการแข่งขัน 13
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดโครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการแผนกสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ ชุด "ศรีอโยธยา ซีซั่น 2" 9
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2561 10
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร 9
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรระชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด 7
จ.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมจัดงานเที่ยวเมืองชาละวัน ตามรอยหลวงพ่อเงิน 7