Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การออกตรวจหน่วยเลือกตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 21
จ.พิจิตร เช็คความเรียบร้อยโค้งสุดท้าย ก่อนเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 21
จ.พิจิตร ประชุมเตรียมจัดงานพิจิตรสุขใจ บึงสีไฟหรรษา พร้อมการออกรางวัลสลากกาชาด 195
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมินที่ 1 27
ออกตรวจความเรียบร้อยและหารือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยเลือกตั้ง เขต 1 24
จ.พิจิตร ส่งเสริมผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกัน ในเวทีผู้สูงอายุสัญจร ระดับจังหวัดครั้งที่ 72 20
จ.พิจิตร นำบริการจากส่วนราชการสู่ประชาชนชาว อ.บึงนาราง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” 23
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ 22
สุดเขตพิจิตร รองผู้ว่าฯ พิจิตร นำขบวนปั่นจักรยาน 19 กม. รณรงค์คนพิจิตรตื่นตัว ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ อ.ดงเจริญ 23
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร 23