Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมการสัมมนา "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" 16
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) 22
ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ซักซ้อมภารกิจการจัดงาน“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as oneฯ” 21
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พบปะพูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 14
เรือ “พันแสง” เรือยาวใหญ่จังหวัดพิจิตร คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สนามวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร 18
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้านมัสการเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรและร่วมสัมภาษณ์รายการ "ดาราพาเที่ยว" 23
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรในพิธีสมโภชพระอรหันต์อุปคุต 18
เปิดแล้ว ชานชาละวัน แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร 45
จังหวัดพิจิตร จัดงานเปิด“พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์” จังหวัดพิจิตร 12
จังหวัดพิจิตรจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวง พระอาราหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 16