Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด 36
โครงการค่ายแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี 87
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดพิจิตร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2561 38
จ.พิจิตร ติวเข้มผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ พร้อมแนะให้มองช่องทางการค้าออนไลน์ ให้เข้ากับยุค 4.0 40
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพิจิตร(กต.ตร.) ครั้งที่ 1/2561 36
ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ "รางวัลเกียรติยศโอฆะบุรี" ประจำปี 2561 24
จังหวัดพิจิตรจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 17
จังหวัดพิจิตรจัดมหกรรมส่งเสริมการอ่านเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้ารักการอ่าน 24
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ปั่น 2 น่อง ท่องเมืองชาละวัน” 58
จังหวัดพิจิตรร่วมกันแต่งกายย้อนยุค จัดงาน “เพ็ญเดือนห้า และของดีโพธิ์ประทับช้าง ชิมส้มโอหวาน ย้อนตำนานพระเจ้าเสือ 32