Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 83
จ.พิจิตร จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 61
ผู้ว่าฯพิจิตรสำรวจคลองข้าวตอก เตรียมกำหนดเป็นคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 52
ผู้ว่าพิจิตร พร้อมกาชาดพิจิตร ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย และผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 39
พสกนิกรชาวพิจิตรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดท่าหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 54
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 45
สภาเด็กและเยาวชนพิจิตร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ภายใต้หลักการ เด็กนำผู้ใหญ่หนุน 49
ตักบาตรรับอรุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 21
จ.พิจิตรจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 20
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" 18