Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การรับรองเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ และเลขานุการ รมว.ท่องเที่ยวฯ ในการร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณและสภากาแฟ 41
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมคณะ 33
จ.พิจิตร จับสลากแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ 17
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 30
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม 12
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร 14
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการอบรมผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16
เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร จัดโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ช่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 11
จ.พิจิตร เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับแขกแก้วเมืองชาละวัน 17
จ.พิจิตร เปิดตลาดนัดประชารัฐชาละวัน เพิ่มช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจหลากหลายกลุ่มอาชีพ 8