Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด 9
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "เด็กดีศรีพิจิตร" 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์สดทางรายการเช้านี้ที่หมอชิต 5
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯ (After Action Review : AAR) 10
จ.พิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม นำหน่วยงานให้บริการประชาชน 6
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 5
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม "ท่องเที่ยวเมืองชาละวัน ตามรอยหลวงพ่อเงิน" 9
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด และประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 6
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัดพิจิตร 5
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก 5