Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิจิตรจัดฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพในยุคการแข่งขันเสรี 18
พิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสาธารณะ KING POWER ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 21
นำเสนอแผนการดำเนินงานจัดทำโครงการนวัตกรรมระบบติดตามและประเมินผล "แผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดพิจิตร" 19
การประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดคุณพุ่ม 56
จังหวัดพิจิตร สานต่อเชิงรุกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถ่ายทอดกรอบแนวทางปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ตามวิสัยทัศน์เมือง 3D 30
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร 28
ประชุมการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และ 2 21
จังหวัดพิจิตรเปิดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์พระนเรศวร” ในงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเกตุมงคล 35
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2561 23
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดการอบรมโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 25