Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดฝึกอบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 4.0 23
ภารกิจผู้ว่าฯ พิจิตร รอบวัน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 26
จ.พิจิตร ปลูกฝังการสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน นักศึกษา ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 21
ภารกิจผู้ว่าฯ พิจิตร รอบวัน วันที่ 19 มิถุนายน 2560 25
จ.พิจิตร มุ่งระงับข้อขัดแย้งตั้งแต่ต้นทาง โดยตั้งศูนย์ดำรงธรรมตำบลหวังระงับข้อพิพาทในชุมชน 30
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมเปิดกำแพงแห่งความภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 หนึ่งเดียวในประเทศ ตักบาตรรับอรุณเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 26
จ.พิจิตร รับสมัครเยาวชนเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด 21
จ.พิจิตร ชูการเป็นจังหวัดคุณธรรมในการนำเสนอผลงานประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในฐานะตัวแทนภาคเหนือ 21
จ.พิจิตร อนุมัติงบ กว่า 1,400,000 บาท ขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง 31
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมนำเยาวชนสู่การเป็นนักสงคมสงเคราะห์น้อย 27