Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 14
ผู้ต้องราชทัณฑ์ จ.พิจิตรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 20
จังหวัดพิจิตรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ 33
การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 35
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 2562 79
จ.พิจิตร เปิดมหกรรมส่งเสริมการศาสนศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 39
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 46
จ.พิจิตร ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 32
ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 51
จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดทำโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 67