Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายการวิทยุ อสมท. เพื่อชุมชน ช่วง ผู้ว่าฯ พบประชาชน 53
จ.พิจิตรประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์บึงสีไฟด้านทิศเหนือ สร้างพื้นที่นันทนาการ และลานออกกำลังกาย 52
คณะสงฆ์พิจิตร ตื่นตัว เรียนรู้วิธีป้องกันไวรัส โควิด-19 ประยุกต์ใช้ผ้าจีวรทำหน้ากากอนามัย 157
พมจ.พิจิตร ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว 58
ชาวพิจิตรลุย !! ฝึกทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าป้องกัน COVID-19 แก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาด 108
พิธีเปิดงานนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือ 60
จังหวัดพิจิตร เตรียมจัดสถานที่รองรับสำหรับพักสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศเกาหลี เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 90
การประชุมจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองฯ 115
เยาวชนพิจิตรรวมใจ เดินหน้าพัฒนาเครือข่าย แก้ไขปัญหา ท้องในวัยเรียน 64
พิธีมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มมวลชน 68