Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีส่งมอบห้องน้ำ - ห้องส้วม โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 17
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ"จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำเพื่อชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน" 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำเนินรายการสด "รายการ อสมท.เพื่อชุมชน ช่วงพิจิตรบ้านเรา" 9
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการฝึกอบรมราชการบรรจุใหม่และย้ายมาปฏิบัติหน้าที่จังหวัดพิจิตร 11
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุม ก.จ.จ.พิจิตร ครั้งที่ 7/2561 25
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพิจารณาและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด 8
จ.พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตร 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ และพี่น้องประชาชนผู้พิการ 9