Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดงานวันข้าราชการพลเรือน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 28
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 22
จังหวัดพิจิตร จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 24
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ 26
จ.พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 45
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร 42
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสำนักขุนเณร 46
พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการปฐมพยาบาล 41
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส และทอดผ้าป่าการศึกษา 44
พระราชสิทธิเวที เข้ารับใบตราตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดท่าหลวง 103