Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริยศูนย์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร 32
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี 26
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิจิตร 23
ผวจ.พิจิตร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่9 27
จังหวัดพิจิตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ 28
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางมูลนากและอำเภอสามง่าม 9
รองผวจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พร้อมกำหนดวันซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 20 ตุลาคมนี้ 49
จ.พิจิตร จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3 29
ชาวเทศบาลเมืองพิจิตร พอใจความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของจังหวัด 44
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันสังคมมาตรา 40 31